מספר הרון: 15

שם: Algiz

משמעות: הגנה, שמירה

צליל פונטי: Z

היכרות: אלגיז הוא רון של התמסרות, של הגנה אלוהית, של רגע של הבנה, שהכל תלוי לא בי, אלא בנסיבות, ב"יד המקרה", בגורל.
הרון אלגיז תמיד נידמה לי כמו אדם שמרים את ידיו לשמיים, והוא נמצא בנקודת חולשה.
הוא נושא תפילה לאלוהים, ומבקש ממנו, שיגן עליו.
באותו רגע יודע באותו רגע יודע האדם, ומכיר בכך באופן מלא, כי הוא נתון לחסדי האל, וכי אם הוא ראוי לכך הוא יינצל, ואם לא - חייו צפויים להשתנות, לאו דווקא לטובה...